Giải thích thuật ngữ: MidCap

Là Cổ phiếu của các Công ty có Vốn hóa Thị trường ở mức trung bình.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "MidCap"