Giải thích thuật ngữ: Cổ phiếu thưởng

Là loại cổ phiếu được phát hành dành cho hai trường hợp: thưởng cho người có đóng góp lớn trong công ty và thưởng cho tất cả các cổ đông.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cổ phiếu thưởng"