Giải thích thuật ngữ: Thị trường liên ngân hàng

Là thị trường giữa các ngân hàng mà ở đó các ngân hàng có thể mua bán (ngoại hối, trái phiếu…) hoặc vay mượn (vốn, trái phiếu) lẫn nhau.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Thị trường liên ngân hàng"