Giải thích thuật ngữ: Gian lận thương mại

Là hành vi dối trá, mánh khóe, không trung thực trong lĩnh vực thương mại thông qua hoạt động mua, bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Mục đích của hành vi gian lận thương mại là nhằm thu lợi bất chính do thực hiện trót lọt các hành vi gian dối trái với luật và những quy định hoặc cam kết.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Gian lận thương mại"