Giải thích thuật ngữ: Cho vay tín chấp

Là hình thức vay vốn mà người đi vay không cần phải thế chấp tài sản hay giấy tờ có giá trị với người cho vay. Hình thức vay tín chấp thường được sử dụng đối với khoản vay nhỏ, vay tiêu dùng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cho vay tín chấp"