Giải thích thuật ngữ: EAD

EDA là trạng thái rủi ro tại thời điểm vỡ nợ. Tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "EAD"