Giải thích thuật ngữ: Ngân hàng chính sách

Đây là ngân hàng được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập, hoạt động dưới sự quản lý của Chính phủ. Tại Việt Nam có hai ngân hàng chính sách là Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Việt Nam. Hai ngân hàng này hoạt động với mục tiêu phi lợi nhuận, xóa đói giảm nghèo thông qua việc triển khai các chương trình vay vốn xây dựng hạ tầng kinh tế, giao thông. NHNN không thực hiện cấp phép mạng lưới hoạt động cũng như tăng vốn điều lệ đối với 02 ngân hàng này.

Ví dụ:

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP)

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Ngân hàng chính sách"