Giải thích thuật ngữ: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn để thành lập (vốn điều lệ góp từ 49% trở lên), quản lý doanh nghiệp và thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài"