Giải thích thuật ngữ: Uptrend

Uptrend là giai đoạn giá chứng khoán có xu hướng TĂNG, thường là vài tháng. Trên biểu đồ kĩ thuật thường thấy: đỉnh giá sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước. Thường bắt đầu bằng một tin tốt mang tầm vĩ mô có tác động lớn.Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư có tâm lý tích cực và thường mua vào nhiều hơn bán ra.Thanh khoản của thị trường giai đoạn này thường rất lớn với sự tham gia mạnh của giới đầu cơ lướt sóng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Uptrend"