Giải thích thuật ngữ: Giá chào bán

Là giá do những người đang nắm giữ cổ phiếu đặt lệnh bán và gửi lên sàn nhằm bán 1 cổ phiếu nào đó. Giá bán ứng với một số lượng bán (dư bán) nhất định.

Ví dụ: 

ông A, đặt lệnh bán 1,000 cổ phiếu X ở giá bán 100,000đ/cổ

bà B, đặt lệnh bán 800 cổ phiếu X ở giá bán 100,500đ/cổ

Để lệnh đặt hợp lệ, giá bán cần nằm trong khoảng biên độ giá quy dịnh.

Giá bán ở cả 3 sàn HoSE, HNX, UpCom đều phải nằm trong khoảng biên độ giữa giá trần và giá sàn thì lệnh đặt bán mới hợp lệ.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giá chào bán"