Giải thích thuật ngữ: Midcap

Mid-cap (Cổ phiếu hạng trung), là cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường trung bình (giá trị vốn hóa khoảng 1,000 tỷ tới 10,000 tỷ đồng). Midcap thường có giá vừa phải, tiềm năng tăng trưởng cao hơn Bluechip, nhưng rủi ro hơn và dễ bị thao túng giá hơn.

  Một số mã Midcap: HBC (CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình), PVD (Khoan và dịch vụ Khoan dầu khí), DXG (Đất xanh),…

* Mid-caps thường có giá trị vừa phải, tiềm năng tăng trưởng cao hơn Bluechip, nhưng rủi ro hơn và thường dễ bị thao túng giá trị hơn. Giá trị cổ phiếu này biến động liên tục, do vậy lượng vốn hóa cổ phiếu thay đổi theo thời gian.

*  Một số mã Midcap: HBC (CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình), PVD (Khoan và dịch vụ Khoan dầu khí), DXG (Đất xanh),…

 *Nếu như dòng Bluechip được chú ý với vai trò dẫn dắt, thì dòng Mid-caps lại được chú ý nhờ sức hấp dẫn khi dòng này bước vào nhịp tăng. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Midcap"