Giải thích thuật ngữ: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Một doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt 20%, nghĩa là với mỗi cổ phiếu nắm giữ, nhà đầu tư sẽ nhận được nhận số tiền ứng với 20% mệnh giá cổ phiếu. Ví dụ, nếu bạn nắm giữ 1,000 cổ phiếu, thì số tiền cổ tức bạn nhận được là: 2 triệu đồng! 

Bản chất của việc chia cổ tức bằng tiền mặt là số tiền này được rút ra từ giá trị cổ phiếu, nên giá thị trường của cổ phiếu sau đó được mặc định điều chỉnh giảm với giá trị tương ứng tỷ lệ chia cổ tức ở ngày giao dịch không hưởng quyền. 

Với các công ty có nguồn thu ổn định, tiềm năng phát triển lâu dài, thì việc trả cổ tức bằng tiền cao là đặc điểm hấp dẫn nhà đầu tư với khả năng sinh lời cao, vì dù giá giảm sau khi chia cổ tức nhưng sẽ nhanh chóng phục hồi tăng và thường tạo ra lợi nhuận kép cho nhà đầu tư.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Trả cổ tức bằng tiền mặt"