Giải thích thuật ngữ: Căn hộ cao cấp

Là căn hộ nằm trong dự án Chung cư cao cập, có diện tích không được nhỏ hơn 70m2; phòng ngủ chính lớn hơn 20m2. Cơ cấu của căn hộ cao cấp phải có tối thiểu có hai khu vệ sinh, phòng ngủ chính có khu vệ sinh riêng. Vật tư, vật liệu dùng để xây dựng và hoàn thiện, các trang thiết bị gắn với nhà được sử dụng các loại vật tư, vật liệu có chất lượng cao tại thời điểm xây dựng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Căn hộ cao cấp"