Giải thích thuật ngữ: Tổng diện tích sàn

Tiếng Anh (Gross Floor Area): Là thuật ngữ để chỉ tổng diện tích khu vực mặt sàn bên trong các tòa cao ốc.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tổng diện tích sàn"