Giải thích thuật ngữ: Thị trường sơ cấp

Tiếng Anh (Primary Market) Thị trường giao dịch giữa chủ đầu tư và các nhà đầu tư (người dùng cuối). Thị trường này thường được quảng cáo là: “Mua trực tiếp từ chủ đầu tư”

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Thị trường sơ cấp"