Giải thích thuật ngữ: Cò đất

Hay “chỉ trỏ”, là từ dùng để chỉ những người làm nghề môi giới bất động sản không chuyên nghiệp. Tại các thành phố lớn, “cò đất” thường là cánh xe ôm hay bà bán nước nắm bắt được thông tin nhà đất sau đó giới thiệu khách mua/bán rồi ăn hoa hồng. Vì không chuyên nghiệp nên giữa cò đất và khách hàng chỉ thỏa thuận bằng miệng về tiền hoa hồng. Có nhiều trường hợp giữa khách hàng và cò đất xảy ra xung đột do số tiền hoa hồng không đúng với thỏa thuận ban đầu.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cò đất"