Giải thích thuật ngữ: Giá mở cửa

Là giá của mỗi cổ phiếu được xác định ở 15 phút đầu mỗi phiên giao dịch (ATO).

Đó là mức giá bình quân được tính ra giữa lệnh mua và lệnh bán trong phiên ATO.

Chỉ áp dụng ở sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giá mở cửa"