Giải thích thuật ngữ: Room ngoại

Room nước ngoài là tỷ lệ (%) cổ phiếu mà tổng các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu. Họ chỉ được phép mua số lượng cổ phiếu đã phát hành tối đa theo tỷ lệ % tối đa được quy định.Cụ thể: Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại trong ngành ngân hàng là 30%, các ngành khác là 49%.Mục đích của quy định này là tránh việc nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm các doanh nghiệp Việt Nam. Room nước ngoài có thể được thay đổi tùy vào từng giai đoạn đối với từng doanh nghiệp, việc tăng hay giảm room khối ngoại của doanh nghiệp do HĐQT công ty quyết định và phải được sự x xét chấp thuận của UBCKNN. Ví dụ: Tháng 11/2018 SAB (Công ty cổ phần bia - rượu - NGK Sài Gòn) đã nới room khối ngoại từ 49% lên 100%, tức là không còn giới hạn số cổ phiếu NĐTNN được sở hữu tại công ty này.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Room ngoại"