Giải thích thuật ngữ: Ngày giao dịch không hưởng quyền

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại Hội đồng Cổ đông…

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp công bố sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt là 2.000đ/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/10/2019, thì người mua cổ phiếu vào ngày 10/10/2019 sẽ không nhận được số tiền cổ tức này, còn người bán cổ phiếu vào ngày đó vẫn được nhận.

Tuy nhiên để đảm bảo công bằng cho cả bên mua và bên bán, vào ngày GDKHQ này giá tham chiếu của cổ phiếu được điều chỉnh giảm ở mức tương ứng với số tiền cổ tức. Nếu doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu cũng tương tự như vậy.

 

 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Ngày giao dịch không hưởng quyền"