24hmoney

Top 10 mã được khối ngoại mua/bán ròng mạnh nhất trong phiên. Tính theo khối lượng cổ phiếu khớp lệnh trong phiên.

HOSE
HNX
UPCOM
Top mua ròng Top bán ròng
KL mua ròng KL bán ròng
STB 6,303,000 VRE -1,465,300
VHM 4,690,300 VNM -952,000
MBB 4,371,900 PVD -508,800
SSI 2,643,000 DIG -491,800
HDB 1,726,700 DPM -333,700
HPG 1,714,300 TCH -271,500
LPB 1,280,400 PHR -265,700
HSG 731,400 ROS -263,900
CTG 674,300 SZC -257,300
HCM 627,300 ITA -253,600