24hmoney

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

HOSE
HNX
UPCOM
CW
Giá +/- %
DRC 33.10 +2.15 +6.95%
YEG 16.25 +1.05 +6.91%
BFC 33.45 +2.15 +6.87%
TCD 16.55 +1.05 +6.77%
DPM 28.80 +1.60 +5.88%
AAT 18.80 +1.00 +5.62%
ANV 29.25 +1.35 +4.84%
TLH 15.80 +0.70 +4.64%
VCI 55.80 +2.40 +4.49%
NKG 37.80 +1.60 +4.42%