menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Vũ

VN-Index mất trụ là lý do chính khiến thị trường sẽ bán tháo mạnh !
Cổ phiếu trụ như là mỏ neo của thị trường chung, sức khoẻ của cổ phiếu rổ VN30 phản ảnh sức khoẻ của toàn bộ thị trường. Tuy nhiên thời gian gần đây các cổ phiếu mỏ neo thị trường đang bị bán tháo mạnh và đây sẽ là yếu tố làm xấu thêm bức tranh chung của VN-Index.
Hãy cùng tìm hiểu với chuyên gia Nguyễn Vũ qua video ngắn sau đây :
Nhà đầu tư lưu ý
1 Bình luận 5 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ