menu
24hmoney

Bài của Trung Kiên Invest

Ảnh đại diện Pro
Đâu sẽ là thời điểm tiềm năng có nhịp hồi - giúp NĐT cơ cấu danh mục?
VNINDEX đang về vùng 0.618 của fibo và ra khỏi dải band dưới của BB, chart week về vùng MA20. Đâu sẽ là thời điểm tiềm năng có nhịp hồi - giúp NĐT cơ cấu danh mục.
Những CP nào hồi nên bán, CP nào hồi có thể giữ tiếp.
Đã có những CP có chiết khấu lớn: có thể trading T+ dành cho NĐT khẩu vị rủi ro cao.
Nhận định: STB, KBC, DIG, NVL, PDR, SSI, VND, HPG, NKG, ANV, MWG, SHB...
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

33.45

+0.45 (+1.36%)

Biểu đồ mã CTG

127.90

-4.00 (-3.03%)

Biểu đồ mã FPT
Xem thêm Xem thêm
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ