menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Ảnh đại diện Pro
00:00 Những loại rủi ro trên thị trường chứng khoán
04:20 Những phương pháp quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán
05:20 Cách chọn nhóm ngành mạnh và mã cổ phiếu mạnh theo phương pháp top down
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ