24hmoney

Chiến dịch Tiêm chủng Toàn cầu

Dữ liệu được cập nhật hàng ngày từ nguồn Bloomberg.

Cập nhật lúc 09:30:28 07/03/2021

STT
Quốc gia/
Khu vực
Số liều đã tiêm
% đã tiêm
% dân số đã được tiêm
Số liều sử dụng mỗi ngày
1 liều
2 liều
1 Thế giới 299,055,208 - - - 7,650,865
2 Israel 8,630,485 95.35 54.4 40.9 90,481
3 Seychelles 81,715 85.12 59.5 25.6 860
4 UAE 6,265,860 58.29 - - 35,824
5 Maldives 145,768 39.18 39.2 - 5,754
6 Sứ Wales 1,151,582 36.52 31.2 5.3 20,885
7 Vương Quốc Anh 22,887,118 34.26 32.6 1.6 348,037
8 Anh 19,258,271 34.21 32.9 1.4 286,204
9 Scotland 1,857,950 34.01 31.9 2.1 30,803
10 Bắc Ailen 619,315 32.7 30.5 2.2 10,146
Xem thêm Xem thêm