24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của Văn An
Trung Quốc sẽ cam kết mua 200 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong thỏa thuận giai đoạn 1?

Thỏa thuận thương mại sắp ký trong tuần này sẽ bao gồm các cam kết Trung Quốc mua 200 tỷ USD hàng hó ...Xem thêm

Chưa có bình luận