24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của Trương Thanh Đức
Hạn chế room và hồi tố không vi phạm cam kết quốc tế

Nhà đầu tư ngoại đề nghị nới room 49%, loại bỏ quy định hồi tố ...Xem thêm

Chưa có bình luận