24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của Nguyễn Thanh Cường
Thu nội địa vượt 9,3% dự toán

Tổng thu ngân sách năm 2019 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, tăng 9,3% so với dự toán, ...Xem thêm

Chưa có bình luận