24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của Thái Đỗ
Từ chỗ "thân thiết", vì sao Mỹ và Iran "từ mặt nhau", căng thẳng suốt hơn 40 năm qua

Trong quá khứ, đã từng có một chính quyền Iran thân Mỹ được dựng lên, tuy nhiên mọi chuyện sau đó đã ...Xem thêm

Chưa có bình luận