24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của Nguyễn Tuấn
Trung Quốc xóa bỏ hoạt động ngân hàng "ngầm" để ngăn chặn nợ xấu

Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC) cho biết nước này đã xử lý các khoản nợ xấu ...Xem thêm

Chưa có bình luận