24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của Thúy An
Phiến quân tấn công Hmeimim bằng M142 HIMARS?

Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về chủng loại vũ khí đã được sử dụng cho trận tập kích ngà ...Xem thêm

Chưa có bình luận