24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của Quang Long
WB khẳng định rủi ro suy giảm của kinh tế toàn cầu đang tồn tại

Tăng trưởng tại nhóm các nền kinh tế hiện đại được dự báo sẽ giảm xuống 1,4% trong năm 2020,một phần ...Xem thêm

Chưa có bình luận