24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của Vũ Hải
Cuộc không kích tiếp theo của Mỹ ám sát thêm một chỉ huy Iran

Cuộc tấn công tiếp theo do máy bay chiến đấu Mỹ thực hiện đã giết chết thêm một chỉ huy cao cấp của ...Xem thêm

Chưa có bình luận