24hmoney

Chi tiết bình luận

Bài viết của TS Hồ Quốc Tuấn
Việt Nam lại không được nâng hạng TTCK, khi nào được nâng hạng?

Theo mình đây là tiếp cận không đúng. Câu hỏi thời gian chừng nào nâng hạng được là không thể trả lờ ...Xem thêm

Chưa có bình luận