24hmoney
Thuật quản lý thời gian

Thuật quản lý thời gian

Tác giả: BRIAN TRACY
Thể loại: Lãnh đạo quản lý
Số chương: 21
Đọc miễn phí
Mua sách này

Giới thiệu sách

Khả năng quản lý thời gian sẽ quyết định sự thành bại của bạn nhiều hơn bất cứ yếu tố nào khác. Càng biết cách sử dụng thời gian, bạn càng có nhiều cơ hội đạt được những thành quả lớn trong công việc. Và cuốn sách kỹ năng Thuật quản lý thời gian sẽ giúp bạn làm được điều đó!
Cuốn sách hướng dẫn nhỏ với 21 kỹ thuật quản lý thời gian này đã được kiểm chứng trong các chiến lược kinh doanh của Brian Tracy để tiết kiệm được hai hay nhiều hơn số giờ lao động mỗi ngày nhờ:
- Xử lý tận gốc những gián đoạn bất tận như các cuộc họp, email và các cuộc gọi điện thoại.
- Xác định các kết quả quan trọng.
- Dành đủ thời gian cho những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
- Nhóm các nhiệm vụ tương tự nhau vào làm cùng lúc để bảo vệ sự tập trung và tận dụng tối đa từng phút.
- Vượt qua sự trì hoãn.
- Xác định những gì cần ủy quền hoặc loại bỏ.
- Sử dụng các kỹ thuật tổng kết và đánh giá chương trình để đảm bảo rằng mục tiêu quan trọng nhất của bạn được đáp ứng.
- Và... nhiều hơn nữa!

Danh sách chương

thuật quản lý thời gian

“Bạn từ đâu tới không quan trọng. Quan trọng là đích đến của bạn.”

Giới thiệu

Chương 01. Tâm lý học về quản lý thời gian

Chương 02. Xác định các giá trị bạn coi trọng

Chương 03. Suy nghĩ về tầm nhìn và sứ mệnh của bạn

Chương 04. Dự tính về tương lai và nhìn lại

Chương 05. Viết ra các kế hoạch

Chương 06. Lập biểu đồ các kế hoạch của bạn

Chương 07. Lập danh sách công việc hàng ngày

Chương 08. Thiết lập các ưu tiên rõ ràng

Chương 09. Giữ đúng hướng

Chương 10. Xác định các nhiệm vụ chính

Chương 11. Ủy quyền cho người khác

Chương 12. Tập trung tâm trí

Chương 13. Vượt qua sự trì hoãn

Chương 14. Đặt ra các khoảng thời gian thích hợp

Chương 15. Kiểm soát sự gián đoạn

Chương 16. Sắp xếp các nhiệm vụ theo nhóm

Chương 17. Quản lý điện thoại

Chương 18. Tổ chức các cuộc họp hiệu quả

Chương 19. Đọc nhanh hơn, nhớ nhiều hơn

Chương 20. Đầu tư phát triển bản thân

Chương 21. Sắp xếp nơi làm việc của bạn

Kết luận

Giới thiệu tác giả

Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm