menu
24hmoney
Tìm kiếm
5
Đánh giá:

34,654

Tổng điểm

56

Tổng số bài viết

337

Người theo dõi

Bài viết HAY của chuyên gia
Xem thêm
Pro
Con người là động vật xã hội, luôn ở thế so sánh với đồng loại trừ phi anh đi tu, xuất thế, thoát tục. Nếu bạn đọc những dòng này thì bạn chưa lâm vào thế cùng quẫn như cần lao, nhiều người thất nghiệp, chạy ăn từng bữa và không có tiền trong chứng khoán hay thuê nhà để sống.
Con người là động vật xã hội, luôn ở thế so sánh với đồng loại trừ phi anh đi tu, xuất thế, thoát tục. Nếu bạn đọc những dòng này thì bạn chưa lâm vào thế cùng quẫn như cần lao, nhiều người thất nghiệp, chạy ăn từng bữa và không có tiền trong chứng khoán hay thuê nhà để sống.
1 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ