menu
24hmoney

Danh mục theo dõi của Lê Văn Sơn

prev
next
Biểu đồ
Giá
Khối lượng
+/-
+/- (%)
VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

66.50

3,323,000

+0.60

+0.91%

VIC

Tập đoàn VINGROUP - CTCP

52.10

1,824,300

+0.10

+0.19%

GAS

Tổng Công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần

94.00

521,600

+2.00

+2.17%

VCB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

98.00

1,297,800

+3.10

+3.27%

HPG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

21.65

20,044,300

+0.05

+0.23%

MWG

Công ty Cổ phần đầu tư thế giới di động

41.20

6,617,800

+0.40

+0.98%

Giữ chặt biểu tượng để sắp xếp thứ tự mã theo dõi