menu
24hmoney
Tín hiệu
VSC (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam

(Viet Nam Container Shipping Joint Stock Company)
20.30 -1.20 (-5.58%)

Cập nhật lúc 14:45:05 17/07

KL: 9,859,700 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

586.4

25.6%

625.9

20.4%

557.2

9.8%

530.9

3.8%

467

-0.5%

519.9

2.6%

507.3

7.1%

511.6

7.3%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3.7

N/A

3.7

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

586.4

26.6%

625.9

20.4%

557.2

9.8%

534.6

4.5%

463.3

-1.3%

519.9

2.6%

507.3

7.1%

511.6

7.3%

Giá vốn hàng bán

382.6

-17.1%

435.6

-18.5%

378.5

-10.7%

385.8

-15.6%

326.6

-6.4%

367.5

-7.3%

341.9

-11.3%

333.9

-3.1%

Lợi nhuận gộp

203.8

49.1%

190.3

24.8%

178.7

8%

148.8

-16.3%

136.6

-15.8%

152.4

-7.2%

165.5

-0.6%

177.7

16.3%

Thu nhập tài chính

6.5

-20.6%

8

-32.3%

8.9

23.3%

6.1

-19.5%

8.1

1.3%

11.8

230.2%

7.2

105.3%

7.5

126.5%

Chi phí tài chính

57.3

-101.8%

45.1

-919%

57.1

N/A

44.5

-8,924%

28.4

-33,802%

4.4

-333.1%

0

93.5%

0.5

-14.9%

Chi phí tiền lãi

57.6

-107.5%

44.1

-3,887%

57.4

N/A

43.7

N/A

27.8

N/A

1.1

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

-2.2

N/A

-9

15.2%

N/A

N/A

-9

1.7%

N/A

N/A

-10.6

-638.9%

4.2

N/A

-9.1

-469%

Chi phí bán hàng

24.8

4.1%

15.8

21.1%

34.9

-34.3%

17.5

-23%

25.9

-36.5%

20

-1,520%

26

-98.2%

14.2

22.1%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

35.3

-15.8%

34.6

-4.8%

32

-10.4%

33.3

-56.7%

30.5

-37.8%

33.1

-17%

28.9

-64.7%

21.3

-16.5%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

90.6

50.9%

93.8

-2.4%

63.7

-47.7%

50.5

-63.9%

60

-53.5%

96.1

-31%

121.9

-12.3%

140.1

15.1%

Thu nhập khác

1.2

-35.5%

2.7

138.8%

3.1

-53.5%

0.3

497.6%

1.9

91.1%

-6.8

-606%

6.7

-34.8%

-0.1

-119%

Chi phí khác

-1.9

70.8%

-0.4

-116.4%

-0.3

96.8%

-1.3

-73.4%

-6.4

-837.7%

2.5

115.7%

-8.9

-35,464%

-0.7

71.4%

Thu nhập khác, ròng

-0.7

85.5%

2.3

151.4%

2.8

229.5%

-1

-19.2%

-4.5

-1,591%

-4.4

69.2%

-2.2

-121.3%

-0.8

62.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

89.9

62%

96

4.7%

66.6

-44.4%

49.6

-64.4%

55.5

-57.1%

91.7

-26.6%

119.7

-19.8%

139.3

16.5%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

20

-57.6%

21.9

-16.9%

16.4

15.2%

15.5

40.5%

12.7

36.3%

18.7

-1.2%

19.3

14.3%

26

-65.4%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

0.2

-33.6%

N/A

N/A

0.2

485.7%

N/A

N/A

0.2

490%

0.2

N/A

0.1

22.7%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

20

-57.6%

21.8

-17.6%

16.4

14.5%

15.3

41.3%

12.7

36.3%

18.5

0.5%

19.2

15%

26

-65.1%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

70

63.3%

74.3

1.4%

50.2

-50.1%

34.3

-69.7%

42.8

-60.9%

73.2

-31.2%

100.5

-20.7%

113.3

9.2%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

25.2

80.4%

29.5

49.1%

17.6

-12.2%

14.3

-26.9%

13.9

-28%

19.8

33.4%

20.1

12.3%

19.6

10.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

44.8

55.1%

44.8

-16.2%

32.5

-59.6%

19.9

-78.7%

28.9

-68%

53.4

-41.6%

80.5

-26.1%

93.7

8.9%

EPS Quý

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả