menu
24hmoney
Tín hiệu
FPT (HOSE)

Công ty Cổ phần FPT

(FPT Corporation)
127.90 -4.00 (-3.03%)

Cập nhật lúc 14:45:23 18/07

KL: 10,800,200 CP

MớiĐơn vị kiểm toán (2024): Công ty TNHH PwC (Việt Nam)Top 4 công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

14,093.3

20.6%

14,695.8

12.6%

13,761.8

23.4%

12,484.5

23.6%

11,683

20.1%

13,053.5

21.8%

11,148.8

28.3%

10,096.7

17.1%

Các khoản giảm trừ

0.4

77.5%

5.4

51.1%

0.1

60.6%

0.2

76.7%

1.6

-4%

11

-3%

0.2

-100.6%

0.6

-104%

Doanh thu thuần

14,092.9

20.6%

14,690.4

12.6%

13,761.7

23.4%

12,484.4

23.7%

11,681.4

20.1%

13,042.4

21.9%

11,148.6

27.8%

10,096.1

16.8%

Giá vốn hàng bán

8,582.5

-20.6%

9,058.5

-16.1%

8,265.4

-21.8%

7,850.5

-25.5%

7,113.5

-23.1%

7,801.2

-18%

6,789.1

-24%

6,253.4

-20.2%

Lợi nhuận gộp

5,510.5

20.6%

5,631.9

7.5%

5,496.4

26.1%

4,633.8

20.6%

4,567.9

15.6%

5,241.3

28%

4,359.5

34.1%

3,842.7

11.7%

Thu nhập tài chính

457.1

-32.4%

520.3

-1.1%

516.2

-6.1%

623

23.1%

676.5

62.7%

526.3

41.3%

549.7

65.4%

506.2

110.4%

Chi phí tài chính

334.1

32.8%

527.6

18.1%

406.4

1.8%

287.5

14.7%

496.8

-85.7%

644.4

-75.6%

413.9

-51.7%

336.8

6.9%

Chi phí tiền lãi

137.8

6.9%

206.6

-32%

265.7

-59.5%

212.4

-20.1%

148

-1.5%

156.6

-13.4%

166.5

-38.6%

176.8

-42%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

74.5

70.2%

58.1

-40.8%

39.9

-56.3%

-65.7

-176.3%

43.8

-79%

98.2

-64%

91.2

-38.3%

86.2

-42.5%

Chi phí bán hàng

1,368.9

-24.2%

1,316.2

11.2%

1,434.2

-26.8%

1,238.3

-22.1%

1,101.9

-9.4%

1,481.3

-20.8%

1,131.4

-40.7%

1,013.8

-22.2%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1,823.5

-14.5%

1,979.9

-12.4%

1,773.5

-21.4%

1,475.6

-18.2%

1,592.5

-4%

1,761.8

-25.2%

1,461.4

-36.4%

1,248.2

-11.9%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

2,515.5

20%

2,386.7

20.6%

2,438.4

22.3%

2,189.8

19.3%

2,096.9

18.3%

1,978.3

13.7%

1,993.7

25.9%

1,836.2

20.5%

Thu nhập khác

44.8

4.4%

64.5

-3.7%

46.9

1%

47

19.5%

42.9

35%

67

125.9%

46.4

-22%

39.3

89.1%

Chi phí khác

-26.7

-39.4%

-16.1

71.3%

-56.1

-366.1%

-18.6

-5.5%

-19.2

24.6%

-56.2

-524.1%

-12

-203.4%

-17.6

-253.3%

Thu nhập khác, ròng

18.1

-23.9%

48.4

349.5%

-9.2

-126.8%

28.4

30.9%

23.7

273.6%

10.8

-47.9%

34.4

-38.1%

21.7

37.1%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

2,533.6

19.5%

2,435.1

22.4%

2,429.2

19.8%

2,218.1

19.4%

2,120.6

19.2%

1,989

13%

2,028

23.8%

1,857.8

20.7%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

389.8

-26.4%

425

-26.5%

344.6

-12.4%

337.9

-18.9%

308.3

-16.7%

336

-54.4%

306.5

-28.6%

284.1

-2.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

16.4

753.9%

41.1

224%

8.7

-125.2%

24.6

-102.8%

2.5

-110.6%

33.2

-295.2%

34.4

233.7%

12.2

-267.3%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

373.3

-20.1%

383.9

-4%

353.3

-29.9%

362.6

-22.4%

310.8

-29.3%

369.1

-84%

272

-3.1%

296.3

-5.9%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

2,160.3

19.4%

2,051.2

26.6%

2,075.9

18.2%

1,855.6

18.8%

1,809.8

17.6%

1,619.9

3.9%

1,756

27.7%

1,561.6

24%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

362.2

14.6%

322.8

20.3%

336.5

11.3%

346.4

11.5%

316.2

5.5%

268.3

3.9%

302.3

21%

310.8

19.7%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

1,798

20.4%

1,728.4

27.9%

1,739.3

19.6%

1,509.2

20.7%

1,493.6

20.6%

1,351.6

3.9%

1,453.7

29.2%

1,250.8

25.1%

EPS Quý

1,416

4%

925

-25.1%

1,373

3.3%

1,013

10.8%

1,361

-0.3%

1,235

23.4%

1,329

7%

914

-3.9%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả