menu
24hmoney
Tín hiệu
ELC (HOSE)

Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM

(ELCOM Technology Communications Corporation)
24.10 +0.85 (+3.66%)

Cập nhật lúc 14:45:13 18/07

KL: 2,411,800 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/24 % Q1/23 Q4/23 % Q4/22 Q3/23 % Q3/22 Q2/23 % Q2/22 Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21

Doanh thu

107.4

25%

522.7

119.8%

336.1

34.5%

35.3

-79.2%

85.9

-58.2%

237.8

55.8%

249.9

18.8%

170.1

51.5%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

97.3%

N/A

N/A

0

80.8%

0

N/A

0

33.1%

Doanh thu thuần

107.4

25%

522.7

119.8%

336.1

34.5%

35.3

-79.2%

85.9

-58.2%

237.8

55.8%

249.9

18.7%

170.1

51.5%

Giá vốn hàng bán

86

-52.5%

450.6

-116.6%

258.7

-27.8%

20.6

84.2%

56.4

69%

208

-94.1%

202.5

-5.9%

130.1

-54.6%

Lợi nhuận gộp

21.4

-27.6%

72.1

142.5%

77.4

63.3%

14.7

-63.3%

29.5

25.1%

29.7

-34.6%

47.4

147.1%

40.1

42.1%

Thu nhập tài chính

10

696.6%

39.7

496.3%

1.2

116.4%

8.8

-73.9%

1.3

-82.7%

6.7

143.7%

0.6

-90.3%

33.5

1,836%

Chi phí tài chính

0.8

462.2%

2.8

-334.9%

4.6

-5,754%

0.4

98.9%

0.2

-107.5%

1.2

296.8%

0.1

96.5%

39.5

-2,065%

Chi phí tiền lãi

0.2

2.9%

1.8

-439.8%

1.1

-3,153%

0.6

98.4%

0.2

-88%

0.3

48.4%

0

96.3%

37.8

-2,001%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

-2

-1,666%

-0.8

-216.2%

1

178%

-0

92.2%

-0.1

-100.5%

0.7

2,861%

-1.2

-76,653%

Chi phí bán hàng

8.1

34.5%

18.1

-39.4%

11.1

23.9%

4.8

47.7%

12.3

-44.8%

13

23.6%

14.6

-144.6%

9.2

-30.3%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

15.8

-20.3%

43.5

-101.7%

21.5

-14.7%

13.3

-29.9%

13.2

-85.9%

21.5

24.1%

18.7

-552%

10.3

-3.7%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

8.3

64.3%

45.5

1,435%

40.7

166.4%

5.8

-56.3%

5

-66.7%

3

-86.9%

15.3

10.4%

13.4

20.3%

Thu nhập khác

0.2

921.4%

0.8

25.2%

0.1

-45.7%

0

-100%

0

89,002%

0.7

6,153%

0.3

-76.6%

0

-89.3%

Chi phí khác

-0.1

-25.8%

-1

-15.3%

-0

78.6%

-0.1

-566.8%

-0.1

59.7%

-0.9

71.4%

-0.2

N/A

-0

97.5%

Thu nhập khác, ròng

0

119.6%

-0.2

17.4%

0.1

74.3%

-0.1

-648.9%

-0.1

65.3%

-0.2

93.4%

0.1

-95%

0

106.3%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

8.3

68%

45.3

1,539%

40.8

166.1%

5.8

-56.9%

4.9

-66.7%

2.8

-85.9%

15.3

2.6%

13.4

23%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.5

4.4%

1.5

19.9%

5.7

-89.8%

0.7

72.7%

1.5

1.9%

1.9

-57.1%

3

-85%

2.7

-12.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

0.5

3,825%

3.1

-22,288%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1

38.3%

4.6

-145.4%

5.7

-89.4%

0.7

72.3%

1.6

1.9%

1.9

-56.5%

3

-84.3%

2.7

-12.3%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

7.3

117.1%

40.7

4,441%

35.1

185%

5

-53.1%

3.4

-74.5%

0.9

-95.1%

12.3

-7.5%

10.7

26%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

0.1

152.3%

1.3

340.5%

5.2

338.9%

0.8

-72.6%

-0.2

-109.2%

-0.5

-4,523%

1.2

-49.6%

2.9

127.4%

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

7.2

101.4%

39.4

2,664%

29.9

168.6%

4.2

-45.9%

3.6

-67.3%

1.4

-92.2%

11.1

1.5%

7.8

-58.8%

EPS Quý

88

44.3%

662

2,446%

508

133%

72

-53.5%

61

-71.6%

26

-92.8%

218

1.4%

155

-7.2%

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả