menu
24hmoney
Tín hiệu
DLT (UPCOM)

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin

(Vinacomin - Tourism and trading Joint Stock Company)
6.20 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:03:10 17/07

KL: 0 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q4/18 % Q4/17 Q3/18 % Q3/17 Q2/18 % Q2/17 Q1/18 % Q1/17 Q4/17 % Q4/16 Q3/17 % Q3/16 Q2/17 % Q2/16 Q1/17 % Q1/16

Doanh thu

431.2

-18.4%

333.3

-20.6%

519.4

63.1%

406.4

51.2%

528.6

35.9%

419.7

28.1%

318.4

0.8%

268.8

28.6%

Các khoản giảm trừ

0.4

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

430.8

-18.5%

333.3

-20.6%

519.4

63.1%

406.4

51.2%

528.6

35.9%

419.7

28.1%

318.4

0.8%

268.8

28.6%

Giá vốn hàng bán

374.1

18.5%

291.8

21.1%

454.8

-71.7%

360.7

-65.9%

458.8

-31.2%

369.9

-41.3%

264.9

-4%

217.4

-20.8%

Lợi nhuận gộp

56.7

-18.7%

41.5

-16.7%

64.5

20.6%

45.7

-11.1%

69.8

77.8%

49.8

-24.4%

53.5

-12.6%

51.4

76.6%

Thu nhập tài chính

0.7

-58.7%

0.5

-9.8%

0.5

-34.8%

0.9

435.7%

1.7

334.2%

0.6

29.2%

0.8

-0.7%

0.2

-47.5%

Chi phí tài chính

4.4

21%

7

-39.4%

7.5

-58.5%

4.5

-13.7%

5.6

12.3%

5

-66.4%

4.7

-34%

3.9

16.8%

Chi phí tiền lãi

3.8

31.1%

4

20.9%

4.2

11.2%

4.2

-9.9%

5.5

-11%

5

-65.2%

4.7

-34%

3.8

18.8%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

29.1

41.4%

28.7

21.4%

45.6

-20.4%

35

2.5%

49.7

-113.2%

36.5

27.7%

37.8

11.8%

35.9

-81.8%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

18.1

-47.7%

5.4

-2.5%

8.9

8.2%

5.3

43.2%

12.3

-137.2%

5.2

44.3%

9.7

30.9%

9.3

-75.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

5.8

46.4%

1

-73.2%

3

54.5%

1.9

-23.7%

3.9

-17.2%

3.7

4.1%

2

37%

2.5

907.9%

Thu nhập khác

0.6

-61.8%

1

N/A

0

116.9%

0

-100%

1.4

-38%

N/A

N/A

-0

-148.6%

0.1

-94.4%

Chi phí khác

-0.1

17%

-0.1

-1,469%

0

100%

-0

95.7%

-0.2

3.4%

-0

72.8%

-0.4

-1,508%

-0.1

-128.3%

Thu nhập khác, ròng

0.4

-68.2%

0.8

9,644%

0

100.8%

-0

47.3%

1.3

-41%

-0

52.5%

-0.5

-2,637%

-0

-100.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

6.2

18.6%

1.8

-50.1%

3

102.6%

1.9

-23.7%

5.2

-24.6%

3.7

4.4%

1.5

3.3%

2.5

253.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

1.3

-20%

0.4

50.2%

0.6

-51.6%

0.4

23.7%

1.1

24.9%

0.7

-4.7%

0.4

-38%

0.5

-253.8%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

1.3

-20%

0.4

50.2%

0.6

-51.6%

0.4

23.7%

1.1

24.9%

0.7

-4.7%

0.4

-38%

0.5

-253.8%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

4.9

18.2%

1.5

-50.1%

2.4

121.2%

1.5

-23.7%

4.1

-24.5%

2.9

4.4%

1.1

-5.4%

2

253.8%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

4.9

18.2%

1.5

-50.1%

2.4

121.2%

1.5

-23.7%

4.1

-24.5%

2.9

4.4%

1.1

-5.4%

2

253.8%

EPS Quý

1,953

18.2%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,652

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH 24HMoney. Địa chỉ: Tầng 5 - Toà nhà Geleximco - 36 Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Giấy phép mạng xã hội số 203/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 09/06/2023 (thay thế cho Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT cấp ngày 25/3/2019). Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ: 0908.822.699

Điều khoản và chính sách sử dụngcopy link
Quét mã QR để tải app 24HMoney - Giúp bạn đầu tư an toàn, hiệu quả