ABB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

22.50 +1.00 (+4.65%)

Cập nhật lúc 14:59:41 11/06

KL: 3,140,700 CP

Chức năng này khả dụng ở phiên bản Mobile app.

Vui lòng tải ứng dụng 24hmoney trên store