menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Pro
Vnindex tăng 85 điểm nhưng không dễ ăn, tại sao?
✔️Tại sao tăng 80 điểm tương đương 7% chỉ số nhưng mã không tăng nhiều?
✔️Tiền đang hướng vào đâu?
✔️Kế hoạch mua mới cho tuần sau
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ