menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Pro
✔️VNI giảm không hồi thì kẹt hàng nên cắt luôn hay tiếp tục chờ
✔️Chiến lược quản trị rủi ro của nhóm VIP
✔️Vùng đảo chiều của VNI sẽ ở đâu?
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ