menu
24hmoney

Bài của PHAN THANH QUỐC

Pro
Cách xác định ĐỈNH VÀ ĐÁY của thị trường theo PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.(CHỨNG KHOÁN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU).
Nhà đầu tư lưu ý
1 Bình luận 1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ