menu
24hmoney

Bài của Hoàng Hữu Huấn

Pro
Top 4 cổ phiếu bất động sản chuẩn bị tăng giá cực mạnh sau lễ 2/9.
+ Thị trường đang chuyển pha tăng từ pha 2 sang pha 3, định điểm thị trường có thể rung lắc trước tết nguyễn đáng (05/02/2024 ) 2 tuần là tiền đề dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường. Tâm điểm dòng tiền vẫn hướng vào 2 nhóm ngành chính là bất động sản và chứng khoán, nhưng ở đây dòng tiền sẽ có sự phân hóa. Những cổ phiếu tăng giá mạnh sẽ đến từ cổ phiếu penny và micap là chủ yếu, đặc biệt những cổ phiếu có game phát hành.
+ Top 4 cổ phiếu bất động sản chuẩn bị tăng giá cực mạnh gồm: QCG, CMS, VPH, DC4. Đây là 4 cổ phiếu đang có :
- Định giá P/B thấp (thấp hơn trung bình nhóm ngành 1.3 lần) ;
- Đồ thị tháng của các cổ phiếu vẫn đang ở xu hướng tăng: Đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước;
- Số lượng trôi nổi của các cổ phiếu ít đặc biệt DC4 với 7.7 triệu cổ trong tổng 52.5 triệu cổ. Đặc điểm kỳ vọng 4 cổ phiếu này là số lượng cổ phiếu ít dễ cho việc phát hành thêm, đây là một trong những chất xúc tác mạnh trong xu thế tăng giá của thị trường.
- Dư địa tăng trên đồ thị phân tích kỹ thuật 4 cổ phiếu này rất lớn, đa phần trên 50%, trước đó các cổ phiếu này cũng có 1 nhịp tăng giá mạnh. Đây chính là sự bảo trợ của dòng tiền lớn.
Chi tiết:
Nhà đầu tư lưu ý
67 Yêu thích
27 Bình luận 61 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ