menu
24hmoney

Bài của Hoàng Hữu Huấn

Pro
Top 2 cổ phiếu chứng khoán chuẩn bị tăng giá sau lễ 2/9.
+ Nhóm chứng khoán vẫn đang là nhóm dẫn dắt thị trường xuyên suốt trong quá trình hồi phục của thị trường trong giai đoạn vừa qua. Hiện tại thị trường đang chuyển pha tăng từ pha số 2 sang pha số 3 nên còn rất ít cổ phiếu ở nhóm chứng khoán còn điểm mua còn dư địa tăng giá mạnh hay nói cách khác dòng tiền đang có sự phân hóa.
+ Hơn 1/2 cổ phiếu nhóm chứng khoán đang có định giá cao và gần bằng với P/B tại thời điểm Q1/2022. Không hẳn là các cổ phiếu chứng khoán có P/B cao sẽ không tăng giá nữa nhưng mức tăng sẽ không còn mạnh so với những cổ phiếu có định giá thấp.
+ Top 2 cổ phiếu chứng khoán tiêm năng là TCI và BMS có:
- Định giá P/B quanh 1.
- Danh mục tự doanh nắm 1 số cổ phiếu đang ở nhịp tăng giá mạnh như TCI nắm STB, QTP, QNS và BMS nắm NAB, EIB.
- Số lượng cổ phiếu trôi nổi ít: TCI trôi nổi 37.6 triệu cổ trong 101 triệu cổ lưu hành, BMS trôi nổi 19.4 triệu cổ trong số 64.6 triệu cổ đang lưu hành.
- Đồ thị kỹ thuật đang mới bắt đầu chu kỳ tăng giá và dư địa tăng ít nhất 30 % đến 80% cho nhịp tăng giá, tùy vào diễn biến của thị trường.
Xem chi tiết:
Nhà đầu tư lưu ý
1 Bình luận 1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ