menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Thành Đạt

Pro
Tin tốt cho khí tự nhiên
Nhiều khu vực ở châu Á đang ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Nhiều nơi ở Trung Quốc có nhiệt độ cao hơn mức trung bình gần 10°C. Tokyo cũng có một ngày tháng 3 kỷ lục khi đạt 28,1°C, cao hơn gần 12°C so với bình thường.
Biểu mùa cũng cho thấy khí tự nhiên tăng mạnh vào các tháng hè nhờ nhu cầu sử dụng điện gia tăng
Tin tốt cho khí tự nhiên. Nhiều khu vực ở châu Á đang ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Nhiều nơi ở Trung  ...
Nhà đầu tư lưu ý
2 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ