menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Pro
✔️Thanh khoản (9800 tỷ) cạn kiệt là dấu hiệu tốt hay xấu
✔️Xác định vùng đảo chiều của VNI
✔️Kế hoạch giao dịch sau lễ
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ