menu
24hmoney

Bài của Ngoc Anh Invest

Pro
✔️Phương pháp DCA Trung bình giá trong đầu tư chứng khoán là con dao hai lưỡi, phải biết cách sử dụng thì mới mang lại chiến thuật hiệu quả
✔️Tìm hiểu Trung bình giá xuống, trung bình giá lên là gì, áp dụng khi nào?
✔️Đây là cách mình áp dụng trung bình giá rất hiệu quả trong đầu tư chứng khoán
#ngocanhinvest
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ